Søknadsskjema for strømbrudd over 12 timer

Kundenummer (finnes på faktura)
Målernummer (finnes på faktura og måleren) *
Avbrudd oppstod - dd.mm.åååå tt:mm *
Avbrudd opphørte - dd.mm.åååå tt:mm *
Varighet *
Kundegruppe *
Annet
Ønsker du kvittering på innsendt søknad? *

Eventuellt kompensasjonsbeløp går til fradrag på neste faktura.